Burmistrz Wołomina zarządzeniem nr 357/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe”.


Kluby sportowe zainteresowane uczestnictwem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem oraz do składania ofert.

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r., do godziny 16:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.


Sprawę prowadzi Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie:

tel. (22) 763 30 24, e-mail: dialog@wolomin.org.