1) zadanie I : Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii zimowych - wypoczynek w formie wyjazdowej.

2) zadanie II - Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii zimowych - wypoczynek w miejscu zamieszkania.