W sprawie:
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VIII-72/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego