1. Dutkiewicz Marcin 

2. Lubiak  Katarzyna - Przewodnicząca Rady Miejskiej

                      Przyjmuje mieszkańców: Poniedziałek: 15:00 - 17:00

3. Bereda Adam

4. Biały Rafał

5. Czarzasty Leszek

6. Ferdyn Arleta

7. Górski Marek

8. Jugrew Dimitar

9. Kozaczka Dominik

10. Krawczyk Janusz

11. Milewski Michał

12. Paziewski Zbigniew

13. Pełszyk Joanna

14. Plichta Wojciech

15. Sulich Igor

16. Szewczyk Grzegorz

17. Tarapata Kazimierz

18. Wiatrak Emil

19. Więch Grażyna

20. Wytrykus Krzysztof - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

21. Żelezik Andrzej