Od 1 marca 2019 obowiązuja nowe druki ofert i sprawozdań w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontaricie