<>

Urząd Miejski w Wołominie informuje, że na terenie gminy funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 • ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin;
 • Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Wołomin mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać następujące rodzaje odpadów:

1.      W PSZOKu mieszczącym się przy ul. Łukasiewicza 4 w Wołominie:

 •   odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
 • odpady opakowaniowe (bez zawartości),
 • bioodpady typu liście, trawa, roślinne odpady kuchenne,
 • popiół,
 • tekstylia i odzież,
 • chemikalia typu farby, rozpuszczalniki, inne substancje chemiczne,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, świetlówki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie kompletny) ,
 • odpady wielkogabarytowe – meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
 • zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk/rok/nieruchomość,
 • odpady budowlano – rozbiórkowe, zawierające m.in. gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres, okna, drzwi, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe, panele podłogowe/ścienne i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych w ilości nieprzekraczającej 2 ton/rok/nieruchomość,
 • czysty styropian opakowaniowy,
 • płyty kartonowo – gipsowe,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

2.      W PSZOKu mieszczącym się przy Al. Niepodległości 253 w Starych Lipinach:

 • bioodpadów,
 • odpadów budowlano - rozbiórkowych, zawierające m.in. gruz ceglany i betonowy, cegły, terakotę, gres, okna, drzwi, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, muszle klozetowe, panele podłogowe/ścienne i pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych.

 

Godziny otwarcia PSZOK:

 

PSZOK ul. Łukasiewicza 4, Wołomin:

           - poniedziałek od 07:00 – 20:00

           - wtorek - piątek od 07:00 - 15:00

           - sobota od 10:00 – 16:00

          

PSZOK Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny:

         -poniedziałek od 07:00 – 20:00

           - wtorek - piątek od 07:00 - 15:00

           - sobota od 10:00 – 16:00

          

W dniach 24 i 31 grudnia PSZOKi są nieczynne.

 

 

3. Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

MPSZOK to specjalne urządzenie przystosowane do selektywnego zbierania jednocześnie kilkunastu wybranych rodzajów odpadów problemowych wytwarzanych przez mieszkańców:

MPSZOK przyjmuje wyłącznie następujące selektywnie zbierane odpady komunalne:

 • odpady niebezpieczne, farby, lakiery, termometry rtęciowe, świetlówki, lampy energooszczędne,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny niewielkich rozmiarów (np. suszarki, czajniki, lampki, słuchawki itp.),
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki).

Skorzystać z MPSZOK będzie można zgodnie z ustalonym regulaminem, daty i miejsca postoju MPSZOK określa harmonogram.