SKłAD  OSOBOWY  RADY  MIEJSKIEJ W  WOłOMINIE:

 

 Marek Górski - Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wołominie

e-mail: Marek.Gorski@rada.wolomin.org

 

  Katarzyna Pazio - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie

e-mail:  katarzyna.pazio@rada.wolomin.org

 

 Aneta Adamus

e-mail: aneta.adamus@rada.wolomin.org

 Edyta Babicka

e-mail: edyta.babicka@rada.wolomin.org

 Agata Bochenek

e-mail:  Agata.Bochenek@rada.wolomin.org

Teresa Justyna Broch

email: Teresa.Broch@rada.wolomin.org

 Karol Cudny

e-mail: karol.cudny@rada.wolomin.org

Stanisław Wojciech Dol

e-mail: Stanislaw.Dol@rada.wolomin.org

 Andrzej Fuśnik

e-mail:  Andrzej.Fusnik@rada.wolomin.org

 Marcin Godlewski

e-mail: marcin.godlewski@rada.wolomin.org

 Beata Gomse

e-mail: beata.gomse@rada.wolomin.org

Robert Kobus

 e-mail: kobus.wolomin@gmail.com

e-mail:  Robert.Kobus@rada.wolomin.org

tel. 502 682 823

Paweł Kocik

e-mail: pawel.kocik@rada.wolomin.org

 Agnieszka Koza 

e-mail:  Agnieszka.Koza@rada.wolomin.org

 Ryszard Madziar 

e-mail: ryszard.madziar(a)rada.wolomin.org

Grazyna Mioduszewska

e-mail: grazyna.mioduszewska@wolomin.org

 Janusz Mirowski

e-mail: janusz.mirowski(a)rada.wolomin.org

 Wojciech Plichta 

e-mail: wojciech.plichta(a)rada.wolomin.org

 Krzysztof Rembelski

e-mail: krzysztof.rembelski@rada.wolomin.org

Bogdan Sawicki

e-mail: bogdan.sawicki(a)rada.wolomin.org

Piotr Sikorski

e-mail: piotr.sikorski@rada.wolomin.org

piotrsikorski1976@o2.pl

tel. 504 390 310

Kazimierz Tarapata

e-mail: kazimierz.tarapata@rada.wolomin.org

Urszula Zofia Wiśniewska

email: urszula.wisniewska(a)rada.wolomin.org 

Magdalena Zych

e-mail: magdalena.zych@rada.wolomin.org