SKłAD  OSOBOWY  RADY  MIEJSKIEJ W  WOłOMINIE:

 

 Marek Górski - Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wołominie

 

  Katarzyna Pazio - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie

 

 Aneta Adamus

 Edyta Babicka

 Agata Bochenek

Teresa Justyna Broch

 Karol Cudny

Stanisław Wojciech Dol

 Andrzej Fuśnik

 Marcin Godlewski

 Beata Gomse

Robert Kobus

Paweł Kocik

 Agnieszka Koza 

 Ryszard Madziar 

Grazyna Mioduszewska

 Janusz Mirowski

 Wojciech Plichta 

 Krzysztof Rembelski

Bogdan Sawicki

Piotr Sikorski

 

Kazimierz Tarapata

Urszula Zofia Wiśniewska

Magdalena Zych