Rejestr aktów planowania przestrzennego jest dostępny pod linkiem: https://wolomin.e-mapa.net/wykazplanow/