W gospodarstwach rolnych powstają odpady takie jak:

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Folia

02 01 04

Sznurek

02 01 04

Opony

16 01 03

 

Lista podmiotów prowadzących dzialalność na terenie gminy Wołomin będących pośrednikiem w obrocie odpadami o kodzie 02 01 04 - https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=Wo%C5%82omin&companyDistrict=wo%C5%82omi%C5%84ski&companyProvince=MAZOWIECKIE&pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress&t=1626959963553&tables=ActivityScope9Table0&wasteCodes=44

 

Lista podmiotów prowadzących dzialalność na terenie gminy Wołomin będących pośrednikiem w obrocie odpadami o kodzie 16 01 03 - https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?companyCommune=Wo%C5%82omin&companyDistrict=wo%C5%82omi%C5%84ski&companyProvince=MAZOWIECKIE&pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress&t=1626960184792&tables=ActivityScope9Table0&wasteCodes=738